T2P Official Website

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยมีจุดประสงค์หลักในการให้บริการบัตรเติมเงินเพื่อทำธุรกรรมออนไลน์ อาทิเช่น เล่นเกมส์ ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือ แม้แต่โอนเงินให้เพื่อน โดยที่บริษัทได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย หรือ ค(3) ในปี พ.ศ. 2555

ในปี 2556 บริษัทได้เริ่มให้บริการการพัฒนาโซลูชั่นโปรแกรมสนับสนุนการตลาด Loyalty (เช่น สะสมคะแนน) สำหรับลูกค้าองค์กร และในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้สามารถให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสินค้า และหรือรับบริการเฉพาะอย่างตามรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากผู้ขายสินค้าหรือให้บริการหลายราย โดยไม่จำกัดสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจำหน่ายและการให้บริการเดียวกัน (e-Money บัญชี ค) หรือ ค(6)

และนี่เองคือจุดเริ่มต้นของการให้บริการ e-Money ภายใต้ชื่อบริการ DeepPocket ที่ลูกค้าสามารถนำ e-Money ไปชำระค่าสินค้าแทนเงินสด ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่แอพ DeepPocket สามารถถูกดาวน์โหลดมาใช้งานผ่านมือถือทั้งระบบ Android และ iOS

ทีมผู้ก่อตั้ง มองเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจด้านการเงินพื้นฐานจากการให้ความสำคัญของรัฐบาลในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) และของธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่องระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ ที่สื่อทางโซเชี่ยล ออนไลน์ มีบทบาทสำคัญในการรับรู้อย่างรวดเร็วของผู้บริโภค บริษัทจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้าน Fintech หรือ เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้